Trắc nghiệm Đại số 6 bài 7: Phép trừ hai số nguyên

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Phép trừ hai số nguyên Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả của phép tính 23 - 17 là:

 • A. -40
 • B. -6
 • C. 40
 • D. 6

Câu 2: Tính 125 - 200

 • A. -75
 • B. 75
 • C. -85
 • D. 85

Câu 3: Chọn câu đúng:

 • A. 170 - 228 = 58
 • B. 228 - 892 < 0
 • C. 782 - 783 > 0
 • D. 675 - 908 > -3

Câu 4: Kết quả của phép tính 898 - 1008 là:

 • A. Số nguyên âm
 • B. Số nguyên dương
 • C. Số lớn hơn 3
 • D. Số 0

Câu 5: Tìm x biết 9 + x = 2

 • A. 7
 • B. -7
 • C. 11
 • D. -11

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn -15 + x = -20

 • A. -5
 • B. 5
 • C. -35
 • D. 15
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Phép trừ hai số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 81 83


 • 7 lượt xem