Trắc nghiệm Đại số 6 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả của phép tính (-50) + 30 là:

 • A. -20
 • B. 20
 • C. -30
 • D. 80

Câu 2: Số nguyên nào dưới dây là kết quả của phép tính 52 + (-122)?

 • A. -70
 • B. 70
 • C. 60
 • D. -60

Câu 3: Tính (-909) + 909

 • A. 1818
 • B. 1
 • C. 0
 • D. -1818

Câu 4: Tổng của số -19091 và 999

 • A. -19082
 • B. 18092
 • C. -18092
 • D. -18093

Câu 5: Giá trị nào của x thỏa mãn x - 589 = (-335)

 • A. x = -452
 • B. x = -254
 • C. x = 542
 • D. x = 254

Câu 6: (+30) + (-19) =

 • A. 49
 • B.-49
 • C.11
 • D.-11

Câu 7: (-15) + (+8) =

 • A. 23
 • B.-23
 • C. -7
 • D. 7

Câu 8: (+80) + (-120)=

 • A. -40
 • B.40
 • C.-200
 • D.200

Câu 9: Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh năm nào?

 • A. 1441
 • B. 1541
 • C. 1144
 • D. 2011

Câu 10: ( -75 ) + 50=

 • A.25
 • B.-25
 • C.125
 • D.-125
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 75 77


 • 17 lượt xem