Trắc nghiệm Số học 6 bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Viết phân số âm năm phần tám

 • A. 5/8
 • B. 8/(-5)
 • C. -5/8
 • D. -5,8

Câu 2: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

 • A. 12/0
 • B. -4/5
 • C. 3/0,25
 • D. 4,4/11,5

Câu 3: Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân nào?

 • A. 1/2
 • B. 1/4
 • C. 3/4
 • D. 5/8

Câu 4: Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số : (-58):73

 • A. -58/73
 • B. 58/73
 • C. 73/-58
 • D. 58/73

Câu 5: Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào ?

 • A. 1/2
 • B. 1/4
 • C. 3/4
 • D. 5/8
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Mở rộng khái niệm phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 4


 • 22 lượt xem