Trắc nghiệm Số học 6 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là

 • A. 9/20; 45%
 • B. 9/20; 4,5%
 • C. 450; 45000%
 • D. 9/200; 4,5%

Câu 2: Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

 • A. 25%
 • B. 35%
 • C. 20%
 • D. 40%

Câu 3: TÌm một số biết (3/5)% của nó bằng 0,3

 • A. 100
 • B. 60
 • C. 30
 • D. 50

Câu 4: Tỉ số của hai số bằng 2:7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số giữa chúng bằng 11:14. Tìm hai số đó.

 • A.10
 • B.20
 • C.30
 • D.40

Câu 5: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5000m2. Trên bản đồ tỉ lệ xích 1:1000. Khu đất đó có diện tích bằng bao nhiêu?

 • A.100
 • B.200
 • C.50
 • D.500

Câu 6: Tìm chiều dài cuả một đoạn đường, biết rằng 4/7 đoạn đường đó dài 40km

 • A. 75km
 • B. 48km
 • C. 70km
 • D. 80km

Câu 7: Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

 • A. 25%
 • B. 35%
 • C. 20%
 • D. 40%

Câu 8: Tìm được một số mà một nửa số đó bằng

 • A. 1/6
 • B. 1/3
 • C. 2/3
 • D.1

Câu 9: 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

 • A. 5m
 • B. 7.5m
 • C. 4m
 • D. 6m

Câu 10: Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g

 • A. 200g
 • B. 400g
 • C. 600g
 • D. 800g
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó sgk Toán 6 tập 2 Trang 53


 • 10 lượt xem