Trắc nghiệm Số học 6 bài 9: Phép trừ phân số

  • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9: Phép trừ phân số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hai số gọi là đối nhau nêu tổng của chúng bằng

A.1

B.-1

C.0

Câu 2: Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta

A. Cộng số bị trừ với số đối của số trừ

B. Nhân số bị trừ với số đối của số trừ

C.Trừ số bị trừ với số đối của số trừ

D. Chia số bị trừ với số đối của số trừ

Câu 3: Số đối của phân số 13/7 là :

A. -13/7

B. 13/-7

C. -(13/7)

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 4: Cặp phân số nào sau đây là hai phân số đối nhau ?

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 5: Kết quả phép tính Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 1/10 B. 4/5 C. 2/5 D. -1/10

Câu 6: Số đối của Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 7: Phép tính Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là :

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 8: TínhTrắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 5/18

B. 5/36

C. -11/18

D. -13/36

Câu 9:

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 9: Phép trừ phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 31


  • 22 lượt xem