Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 1: Nửa mặt phẳng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 1: Nửa mặt phẳng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn đáp án đúng?

 • A. Trang sách là hình ảnh của mặt phẳng
 • B. Sàn nhà là hình ảnh của mặt phẳng
 • C. Mặt bàn là hình ảnh của mặt phẳng
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Cho hình vẽ sau, chọn đáp án đúng

 • A. P và Q là hai điểm thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a
 • B. P và Q thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a.
 • C. P nằm trên đường thẳng a.
 • D. P và Q cùng nằm trên đường thẳng a.

Câu 3: Cho hình vẽ sau. Chọn đáp án sai

 • A. Điểm C và D thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a.
 • B. Điểm D và E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a
 • C. Điểm C và E thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a.
 • D. Điểm C, D, E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a.

Câu 4: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

 • A.Nửa mặt phẳng bờ a chứa A và nửa mặt phẳng bờ a chứa B và C
 • B.Nửa mặt phẳng bờ a chứa B và nửa mặt phẳng bờ a chứa A và C
 • C.Nửa mặt phẳng bờ a chứa A và nửa mặt phẳng bờ a chứa B và C

Câu 5: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

 • A. Có
 • B. Không

Câu 6: Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

 • A.Tia OA nằm giữa hai tia OM và OB
 • B. Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB
 • C.Tia OB nằm giữa hai tia OA và OM
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 1: Nửa mặt phẳng sgk Toán 6 tập 2 Trang 71 73


 • 4 lượt xem