Tiếng Việt 5 tập 1

Giải tiếng Việt 5 tập 1 đầy đủ. Cẩm nang học bài tiếng Việt 5 tập 1. Để học tốt tiếng Việt 5 tập 1 . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong sgk tiếng Việt 5 tập 1 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng, các em học sinh nắm tốt nội dung các bài học trong chương trình.

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Giải bài Tập đọc: Thư gửi học sinh

Giải bài Chính tả Việt Nam thân yêu

Giải bài Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa

Giải bài Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Giải bài Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Giải bài Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Giải bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Giải bài Tập đọc Nghìn năm văn hiến

Giải bài Chính tả Lương Ngọc Khuyến

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tổ quốc

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Giải bài tập đọc: Sắc màu em yêu

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 21

Giải bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Giải bài Luyện từ và câu: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Giải bài Tập đọc: Lòng dân

Giải bài Chính tả: Thư gửi các cháu học sinh

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vón từ Nhân dân

Giải bài Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 31

Giải bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 32

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 34

Tuần 4: Cánh chim hoà bình

Giải bài Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Giải bài Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Giải bài Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Giải bài Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Giải bài Tập đọc: Bài ca về trái đất

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 43

Giải bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Giải bài Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 5: Cánh chim hoà bình

Giải bài Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Giải bài Chính tả: Một chuyên gia máy xúc

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 48)

Giải bài Tập đọc: Ê-mi-li, con…

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Giải bài Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Tuần 6: Cánh chim hoà bình

Giải bài Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Giải bài Chính tả Ê-mi-li, con…

Giải bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị Hợp tác

Giải bài Kể Chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 57

Giải bài Tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Giải bài Tập làm văn Luyện tập làm đơn trang 59

Giải bài Luyện từ và câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Giải bài Tập làm văn Luyện tập tả cảnh trang 62

Tuần 7: Con người với thiên nhiên

Giải bài Tập đọc Những người bạn tốt

Giải bài Chính tả Dòng kinh quê hương

Giải bài Luyện từ và câu Từ nhiều nghĩa

Giải bài Kể chuyện Cây cỏ nước Nam

Giải bài Tập đọc Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Giải bài Tập làm văn Luyện tập tả cảnh trang 70

Giải bài Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Giải bài Tập làm văn Luyện tập tả cảnh trang 74

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

Giải bài Tập đọc Kì diệu rừng xanh

Giải bài Chính tả Kì diệu rừng xanh

Giải bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

Giải bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79

Giải bài Tập đọc Trước cổng trời

Giải bài Tập làm văn Luyện tập tả cảnh trang 81

Giải bài Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 82

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

Giải bài Tập đọc Cái gì quý nhất?

Giải bài Chính tả Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Giải bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Thiên nhiên trang 87

Giải bài Kể Chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 88

Giải bài Tập đọc Đất Cà Mau

Giải bài Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Giải bài Luyện từ và câu Đại từ

Giải bài Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 93

Tuần 10: Ôn tập giữa kì 1

Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 1

Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 2

Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 3

Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 4

Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 5

Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 6

Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 7

Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 8

Tuần 11: Hãy giữ lấy màu xanh

Giải bài Tập đọc Chuyện một khu vườn nhỏ

Giải bài Chính tả Luật bảo vệ môi trường

Giải bài Luyện từ và câu Đại từ xưng hô

Giải bài Kể chuyện Người đi săn và con nai

Giải bài Tập đọc Tiếng vọng

Giải bài Luyện từ và câu Quan hệ từ

Giải bài Tập làm văn Luyện tập làm đơn trang 111

Tuần 12: Hãy giữ lấy màu xanh

Giải bài Tập đọc Mùa thảo quả

Giải bài Chính tả Mùa thảo quả

Giải bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường

Giải bài Tập đọc Hành trình của bầy ong

Giải bài Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả người

Giải bài Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ

Tuần 13: Hãy giữ lấy màu xanh

Giải bài tập đọc: Người gác rừng tí hon

Giải bài chính tả: Nghe - đọc Hành trình của bầy ong

Giải bài mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Giải bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 127

Giải bài tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Giải bài tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Giải bài luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 131

Tuần 14: Vì hạnh phúc con người

Giải bài Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Giải bài Chính tả: Chuỗi ngọc lam

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Giải bài Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Giải bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Giải bài Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 142

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tuần 15: Vì hạnh phúc con người

Giải bài Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Giải bài Chính tả: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Hãy kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân

Giải bài Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả hoạt động) - tiếp

Giải bài Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả hoạt động)

Tuần 16: Vì hạnh phúc con người

Giải bài Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Giải bài Chính tả: Về ngôi nhà đang xây

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia

Giải bài Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện

Giải bài Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Giải bài Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Tuần 17: Vì hạnh phúc con người

Giải bài Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường

Giải bài Chính tả: Người mẹ của 51 đứa con

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 168

Giải bài Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Giải bài Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về câu trang 171

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1

Giải bài Ôn tập cuối học kì 1 – tiết 1

Giải bài Ôn tập cuối học kì 1 – tiết 2

Giải bài Ôn tập cuối học kì 1 – tiết 3

Giải bài Ôn tập cuối học kì 1 – tiết 4

Giải bài Ôn tập cuối học kì 1 – tiết 5

Giải bài Ôn tập cuối học kì 1 – tiết 6

Giải bài Ôn tập cuối học kì 1 – tiết 8

Giải bài Ôn tập cuối học kì 1 – tiết 7

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5