Giải bài Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các em tìm hiểu về các bài ca dao lao động sản xuất của nhân dân lao động, nói đến nỗi vất vả để làm ra hạt gạo quý giá. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Nội dung của các bài ca dao nói về:
    • Nỗi vất vả của người nông dân đã làm ra hạt gạo.
    • Tinh thần lạc quan của người nông dân.
    • Nỗi lo lắng và sự quyết tâm trong lao động sản xuất của người nông dân.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 168 sgk Tiếng Việt 5 tập 1
Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 168 sgk Tiếng Việt 5 tập 1
Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 168 sgk Tiếng Việt 5 tập 1
Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây:
a. Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày
b. Thể hiện quyết tâm lao động, sản xuất
c. Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem