Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tổ quốc

  • 1 Đánh giá

Bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tổ quốc, sẽ giúp các em trau dồi cho mình vốn kiến thức từ ngữ về những từ đồng nghĩa với Tổ quốc, cách đặt câu với từ Tổ quốc. Tech 12h sẽ đồng hành cùng các em tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời các câu hỏi trong bài để các em tiếp thu bài một cách tốt nhất.

A, Kiến thức trọng tâm

Bài học rèn cho chúng ta cách xách định, tìm các từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc, cách sử dụng đặt câu với từ Tổ quốc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 18 sgk Tiếng Việt 5 tập 1

Tìm trong bài " thư gửi học sinh" hoặc " Việt Nam thân yêu" nhưng đồng nghĩa với từ Tổ quốc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 18 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Tìm thêm những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 18 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Trong từ Tổ quốc, tiếng quốc có nghĩa là nước, em hãy tìm thêm các từ chứa tiếng quốc

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem