Giải bài Tập đọc Nghìn năm văn hiến

  • 1 Đánh giá

Việt Nam là đất nước với bề giày lịch sử, truyền thống văn hóa lâu đời. Đây còn là nơi sinh ra những con người với học thức uyên bác tài năng. Văn miếu quốc tử giám là nơi ghi lại tên tuổi những con người học rộng, tài cao, uyên bác đó. Tech 12h sẽ cùng các em tìm hiểu bài đọc Nghìn năm văn bằng cách đọc và trả lời các câu hỏi.Các em hãy cùng nhau chú ý nhé!

A, Kiến thức cần nhớ

1. Nội dung chính:

Bài tập đọc Nghìn năm văn hiến giới thiệu về ngôi trườn đại học đầu tiên của nước ta. Trường là nơi đào tạo ra những nhân tài xây dựng đất nước. Từ xưa đến ngay các triều đại đã trú trọng vào giáo dục nên tổ chức rất nhiều khoa thi nhằm tìm ra những người tài giỏi để có môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất. Đặc biệt là dưới triều đại nhà Lê, thi cử được chú trọng nên mở rất nhiều khoa thi, có tới 1780 tiến sĩ, và 27 trạng nguyên. Ngày nay văn miếu trở thành một di sản văn hóa lịch sử lưu lại những dấu ấn lịch sử bia đá mai rùa như là chứng minh cho truyền thống hiếu học của cả một dân tộc.

2. Giải thích các cụm từ trong bài:

  • Văn hiến: truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp
  • Văn Miếu: đây là nơi thờ Khổng tử và những người có công mở mang giáo dục thời xưa.
  • Quốc Tử Giám: Trường Nho học cao cấp thời xưa, đặt ở khu vực Văn Miếu
  • Tiến sĩ: ở đây chỉ những người đỗ trong khì thi quốc gia về nho học thời xa xưa. Cuộc thi đó còn gọi là thi Hội.
  • Chứng tích: hiện vật hay vết tích ngày nay còn lưu lại làm chứng cho một sự việc đã qua.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: ( Trang 16 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1)

Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên về điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: ( Trang 16 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1)

Hãy đọc và phân tích số liệu thống kê theo các mục sau:

a, Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?

b,Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: ( Trang 16 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1)

Bài văn giúp em hiểu gì về truyền thống văn hóa Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem