Giải bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các em ôn tập lại cách lập bảng biểu thống kê số liệu. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Thông kê kết quả học tập trong tháng của em.

  • Số điểm dưới 5
  • Số điểm từ 5 đến 6
  • Số điểm từ 7 đến 8
  • Số điểm từ 9 đến 10

Em tự đếm số điểm mình đạt được trong tháng qua và điền vào bảng theo mẫu

2. Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ.

Em kẻ bảng và điền kết quả số điểm của các bạn trong tổ vào theo mẫu sau:


  • lượt xem