Xa – xa – cô bị ô nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 37 sgk tiếng việt 5 tập 1
Xa – xa – cô bị ô nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?

Bài làm:

Xa – đa – cô bị ô nhiễm phóng xạ khi chính phủ Mĩ cho ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản là Hi – rô – xi – ma và Na – ga – a – ki năm 1945. Tuy may mắn thoát chết nhưng em đã bị nhiễm phóng xạ.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021