Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 50 sgk tiếng việt 5 tập 1
Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?

Bài làm:

  • Vì đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và vô nhân đạo, không nhân danh ai. Chúng ném bom na pan, B.52, và dùng hơi độc để đốt bệnh viện, trường học, giết những trẻ em vô tội, giết những cánh đồng xanh, “giết những dòng sông của thơ ca nhạc họa”, hủy diệt sự sống của một đất nước.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021