Bạn nhỏ yêu những màu sắc nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 19 sgk tiếng việt lớp 5 tập 1
Bạn nhỏ yêu những màu sắc nào?

Bài làm:

Bạn nhỏ yêu những màu sắc: màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu tím, màu nâu. Có thể nói bạn nhỏ trong bài yêu tất cả các màu sắc của cuộc sống.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021