Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 168 sgk Tiếng Việt 5 tập 1
Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

Bài làm:

Đó là câu thơ:

Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Câu thơ nói lên tinh thần lạc quan, niềm hi vọng vào thành quả lao động sau những ngày vất vả chăm bón ruộng đồng.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021