Câu 3: Bài văn giúp em hiểu gì về truyền thống văn hóa Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: ( Trang 16 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1)

Bài văn giúp em hiểu gì về truyền thống văn hóa Việt Nam?

Bài làm:

Bài văn giúp em hiểu được về nền văn hiến lâu đời ở Việt Nam, đồng thời thể hiện Việt Nam là đất nước có truyền thống hiếu học, nhiều người tài. Là một người dân Việt Nam ta càng thêm tự hào về dân tộc ta.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021