Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 165 sgk tiếng việt 5 tập 1

Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn?

Bài làm:

Ông Lìn đã lần mò trong rừng cả tháng tìm nguồn nước, rồi cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây số nương xuyên đồi dẫn nước từ rừng về thôn.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021