Vì sao tác giả gọi hạt gạo là "hạt vàng"?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 140 sgk tiếng việt 5 tập 1
Vì sao tác giả gọi hạt gạo là "hạt vàng"?

Bài làm:

Hạt gạo được gọi là hạt vàng, vì hạt gạo rất quý. Hạt gạo được làm nên từ tinh túy của đất trời. Đồng thời có được hạt gạo, con người phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt "một nắng hai sương" trên đồng ruộng mới làm ra được hạt gạo. Hạt gạo đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc Do đó, tác giả mới đem so sánh hạt gạo với hạt vàng và gọi hạt gạo là hạt vàng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021