Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 168 sgk Tiếng Việt 5 tập 1
Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất.

Bài làm:

Những hình ảnh nói lên:

  • Nỗi vất vả của người nông dân: cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi như mưa; mỗi một hạt gạo làm ra "dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần".
  • Sự lo lắng của người nông dân: đi cấy còn trông nhiều bề (trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trông trời yên, biển lặng).
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021