Đọc diễn cảm khổ thơ đầu để thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơn và bé Ê-mi-li.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 50 sgk tiếng việt 5 tập 1
Đọc diễn cảm khổ thơ đầu để thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơn và bé Ê-mi-li.

Bài làm:

Lưu ý đọc chậm, âm điệu trầm lắng, trang nghiêm làm toát lên tâm trạng của người cha tâm sự lần cuối với đứa con ngây thơ của mình

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021