Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý "cái chữ"?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 145 sgk tiếng việt 5 tập 1
Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý "cái chữ"?

Bài làm:

Những chi tiết cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý "cái chữ":

  • Mọi người ùa theo già làng, háo hức được xem “cái chữ”
  • Mọi người im phăng phắc theo dõi Y Hoa viết chữ.
  • Khi cô giáo viết xong, mọi người đều đồng thanh reo hò.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021