Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 140 sgk tiếng việt 5 tập 1
Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?

Bài làm:

Hạt gạo được làm ra từ thiên nhiên và con người Việt Nam:của đất (có vị phù sa); của nước (có hương thơm ttrong hồ nước đầy); và công lao động của con người, của cha mẹ (có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021