Nghe viết

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 5 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1

Nghe- viết : Việt Nam thân yêu

Bài làm:

Các em chú ý nghe cô đọc để viết đẹp và đúng nhé.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021