Trắc nghiệm toán 5

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán lớp 5. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo năm chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: trắc nghiệm toán 5 KhoaHoc

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỤ ĐO DIỆN TÍCH

Trắc nghiệm chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P1)

Trắc nghiệm chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P2)

Trắc nghiệm chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P3)

Trắc nghiệm chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P4)

Trắc nghiệm chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P5)

Trắc nghiệm chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P6)

Trắc nghiệm chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P7)

CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN, CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Trắc nghiệm chương 2: Số thập phân, các phép tính với số thập phân (P1)

Trắc nghiệm chương 2: Số thập phân, các phép tính với số thập phân (P2)

Trắc nghiệm chương 2: Số thập phân, các phép tính với số thập phân (P3)

Trắc nghiệm chương 2: Số thập phân, các phép tính với số thập phân (P4)

Trắc nghiệm chương 2: Số thập phân, các phép tính với số thập phân (P5)

Trắc nghiệm chương 2: Số thập phân, các phép tính với số thập phân (P6)

CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC

Trắc nghiệm chương 3: Hình học (P1)

Trắc nghiệm chương 3: Hình học (P2)

Trắc nghiệm chương 3: Hình học (P3)

Trắc nghiệm chương 3: Hình học (P4)

Trắc nghiệm chương 3: Hình học (P5)

Trắc nghiệm chương 3: Hình học (P6)

CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN, TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Trắc nghiệm chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P1)

Trắc nghiệm chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P2)

Trắc nghiệm chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P3)

Trắc nghiệm chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P4)

Trắc nghiệm chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P5)

Trắc nghiệm chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P6)

CHƯƠNG 5: ÔN TẬP CUỐI NĂM

Trắc nghiệm chương 5: Ôn tập cuối năm (P1)

Trắc nghiệm chương 5: Ôn tập cuối năm (P2)

Trắc nghiệm chương 5: Ôn tập cuối năm (P3)

Trắc nghiệm chương 5: Ôn tập cuối năm (P4)

Trắc nghiệm chương 5: Ôn tập cuối năm (P5)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5