Câu 4: Đặt câu với một trong những từ ngữ dưới đây: quê hương, quê mẹ, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 18 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đặt câu với một trong những từ ngữ dưới đây:

a,quê hương

b,quê mẹ

c,quê cha đất tổ

d,nơi chôn rau cắt rốn

Bài làm:

a, Quê hương tôi có dòng sông đỏ nặng phù sa quanh co uấn lượn tưới tiêu ruộng lúa vườn cây.

b, Nam Định là nơi chôn rau cắt rốn của tôi.

c, Cho dù chúng ta có rời xa quê hương, chúng ta vẫn hướng lòng mình nhớ về nơi quê cha đất tổ.

d, Dù đi đâu chúng ta đều nhớ về nơi chôn rau cắt rốn của mình.

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021