Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 145 sgk tiếng việt 5 tập 1
Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì?

Bài làm:

Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên mong ước của người dân Tây Nguyên muốn được học chữ để thoát khỏi cái dốt, cái nghèo. Con chữ sẽ giúp người dân có tri thức, trí tuệ để thay đổi cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021