Trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (trang 9 sgk Tiếng Việt 5): Trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

Bài làm:

Qua câu chuyện Lý Tự Trọng chúng ta càng thêm khâm phục người thiếu niên gan dạ, dũng cảm, yêu nước có lý tưởng sống, không hề ngần ngại hi sinh tính mạng của mình vì bảo vệ dân tộc. Từ đó chúng ta càng thêm biết ơn những con người như anh, quyết tâm học thật giỏi để không phụ sự hi sinh to lớn ấy.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021