Câu 1: Tìm trong bài thư gửi học sinh hoặc Việt Nam thân yêu nhưng đồng nghĩa với từ Tổ quốc

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 18 sgk Tiếng Việt 5 tập 1

Tìm trong bài " thư gửi học sinh" hoặc " Việt Nam thân yêu" nhưng đồng nghĩa với từ Tổ quốc

Bài làm:

-Trong bài " Thư gửi các học sinh" các từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc là: nước nhà, non sông.

-Trong bài "Việt Nam thân yêu" các từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc là: đất nước, quê hương.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021