Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 6 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1

Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống:

Âm đầu

Đứng trước I,ê, e

Đứng trước âm còn lại

Âm “ cờ”

Viết là….

Viết là….

Âm “ gờ”

Viết là….

Viết là….

Âm “ ngờ"

Viết là….

Viết là….

Bài làm:

Âm đầu

Đứng trước I,ê, e

Đứng trước âm còn lại

Âm “ cờ”

Viết là k

Viết làn c

Âm “ gờ”

Viết là gh

Viết là g

Âm “ ngờ"

Viết là ngh

Viết là ng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021