Học thuộc lòng khổ thơ em thích

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 19 sgk tiếng việt lớp 5 tập 1
Học thuộc lòng khổ thơ em thích.

Bài làm:

Em có thể chọn một khổ thơ em yêu thích để học thuộc, lưu ý đọc diễn cảm, giọng đọc nhẹ nhàng.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021