Câu 3: Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 17 sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nguyễn

u

n

Bài làm:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nguyễn

u

n

Trạng

a

ng

nguyên

u

n

Hiền

n

khoa

o

a

thi

i

làng

a

ng

Mộ

ô

Trạch

a

ch

huyện

u

n

Bình

i

nh

Giang

a

ng

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021