Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 154 sgk tiếng việt 5 tập 1
Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào?
Câu thơ cuối bài:

"Công danh trước mắt trôi như nước
Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương".

Bài làm:

Qua hai câu thơ trên đã thể hiện quan điểm, cách nhìn của Lãn Ông về danh lợi và nhân nghĩa. Công danh chỉ là những cái phù phiếm, sẽ trôi đi như dòng nước, chỉ có tấm lòng nhân đức cao cả mới đáng quý, đáng trân trọng ở đời.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021