Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai? Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc không? Chi tiết nào cho biết điều đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 136 sgk tiếng việt 5 tập 1
Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai? Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc không? Chi tiết nào cho biết điều đó?

Bài làm:

  • Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chị gái – người đã nuôi em khôn lớn từ khi mẹ em mất.
  • Em không đủ tiền để mua chuỗi ngọc lam đó. Dựa vào chi tiết khi cô bé đổ lên bàn một nắm tiền xu, nói đó là số tiền cô đập con lợn đất.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021