Tìm tiếng thích hợ với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài văn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 6 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1

Tìm tiếng thích hợ với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài văn:

NGÀY ĐỘC LẬP

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 - một (1) đáng (2) nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát (1) cờ, đèn, hoa vả biểu (1).

Các nhà máy đểu (1) việc. Chợ búa không hop. Mọi hoạt độnc sản xuất, buôn bán thành phố tạm ngừng. Giả, trẻ, (2) , trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần (3) mặt trong (1) hội lớn (3) dân tộc.

Chủ tịch Hổ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đổng bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đam, ấm áp. khúc chiết, rõ ràng; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.

dân tộc.

Chủ tịch Hổ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đổng bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đam, ấm áp. khúc chiết, rõ ràng; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.

Đọc đến nửa chừng, Bác dừng lại, hỏi:

- Tôi nói, đống bào nghe rõ không?

Người người củng đáp, tiếng dậy vang như sấm:

- Co... o... ó!

Từ giây phút đó, Bác củng với cả biển người đã hoà làm một.

Buổi lễ (3) thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí (3) toàn dân Việt Nam (3) quyết thực hiện lời HỔ Chủ tịch trong bản Tuyên ngôn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do. độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thẩn và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyển tự do, độc lập ấy".

Lịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu: (3) nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

Theo Võ Nguyên Giáp

Bài làm:

Các từ cần điền trong đoạn văn:

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 - một (1) ngày đáng (2) ghi nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát (1)ngát cờ, đèn, hoa vả biểu (1) ngữ.

Các nhà máy đểu (1) nghỉ việc. Chợ búa không hop. Mọi hoạt độnc sản xuất, buôn bán thành phố tạm ngừng. Giả, trẻ, (2) gái , trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần (3) mặt trong (1) ngày hội lớn (3) của dân tộc.

Chủ tịch Hổ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đổng bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đam, ấm áp. khúc chiết, rõ ràng; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.

dân tộc.

Chủ tịch Hổ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đổng bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đam, ấm áp. khúc chiết, rõ ràng; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.

Đọc đến nửa chừng, Bác dừng lại, hỏi:

- Tôi nói, đống bào nghe rõ không?

Người người củng đáp, tiếng dậy vang như sấm:

- Co... o... ó!

Từ giây phút đó, Bác củng với cả biển người đã hoà làm một.

Buổi lễ (3) kết thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí (3) của toàn dân Việt Nam (3) kiên quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch trong bản Tuyên ngôn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do. độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thẩn và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyển tự do, độc lập ấy".

Lịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu: (3) kỉ nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021