Giải bài Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các em biết thêm về những tấm gương luôn hi sinh bản thân vì hạnh phúc của những người xung quanh. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Câu chuyện đã ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã làm thay đổi tập quán canh tác của cả một làng, làm giàu cho mình, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 165 sgk tiếng việt 5 tập 1

Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 165 sgk tiếng việt 5 tập 1
Nhờ có mương nước, tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn Phin Ngan đã thay đổi như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 165 sgk tiếng việt 5 tập 1

Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì đế giữ rừng, bảo vệ dòng nước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 165 sgk tiếng việt 5 tập 1

Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem