Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

  • 1 Đánh giá

2. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi:

Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

Bài làm:

Điều mà giúp em hiểu từ câu chuyện trên là đối với học sinh, lời nói phải đi đôi với việc làm, nói được thì phải làm được và phải biết đỡ đần cha mẹ và người thân trong gia đình.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021