Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A (trang 40)

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô đọc câu chuyện sau:

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021