Quan sát ảnh và cho biết con người đã làm việc gi có hại với rừng, thú rừng, nguồn nước

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát ảnh và cho biết con người đã làm việc gì có hại với rừng, thú rừng, nguồn nước

Bài làm:

Những việc con người đã làm hại với rừng, thú rừng, nguồn nước là:

  • Hình 1: Đốt rừng
  • Hình 2: Xả nước thải chưa xử lí ra sông, hồ
  • Hình 3: Săn bắt động vật quý hiếm
  • Hình 4: Giết thịt thú rừng
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021