Đây là trò chơi gì? Cách chơi trò chơi đó như thế nào? Tác dụng của trò chơi đó đối với sức khoẻ ra sao?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

a. Đây là trò chơi gì?

b. Cách chơi trò chơi đó như thế nào?

c. Tác dụng của trò chơi đó đối với sức khoẻ ra sao?

Bài làm:

a. Đây là trò chơi đá cầu

b. Cách chơi trò chơi đá cầu như sau: Các bạn dùng chân đá quả cầu từ bạn này qua bạn khác sao cho quả cầu không rơi xuống đất.

c. Tác dụng của trò chơi đá cầu giúp cho ta rèn luyện sự khéo léo, dẻo dai, tinh mắt và lại rất tốt cho sức khoẻ.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021