Tranh vẽ gì? Những cây cọ trong tranh có đặc điểm gì nổi bật? Lá cọ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi sau:

  • Tranh vẽ gì?
  • Những cây cọ trong tranh có đặc điểm gì nổi bật?
  • Lá cọ như thế nào?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Tranh vẽ cảnh em bé đang ngồi dưới đồi cọ xanh mát.
  • Những điểm nổi bật của cây cọ trong tranh là: nhiều cây cao lớn, toả bóng mát.
  • Lá cọ có màu xanh um, to, tròn toả ra như những ông mặt trời xanh.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021