Giải bài 23B: Bạn đã xem trò ảo thuật chưa?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 23B: Bạn đã xem trò ảo thuật chưa? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 41. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Gọi chim bằng từ chỉ người

Cùng nhau đọc đoạn sau của bài Vè chim:

Tính hay mách lẻo

Thím khách trước nhà

Hay nhặt lân la

Là bà chim sẻ

Có tình có nghĩa

Là mẹ chim sâu

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể từng đoạn câu chuyện Nhà ảo thuật theo tranh

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở theo mẫu

2. Thi viết nhânh các từ ngữ chỉ hoạt động:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng n hoặc l,

b. Chứa tiếng có vần ut hoặc uc?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nghe - viết đoạn văn sau: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc bài thơ, thảo luận để trả lời câu hỏi:

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang

a. Trong bài thơ trên, những con vật nào được nhân hoá?

b. Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào?

c. Em thích hình ảnh nào? vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Dựa vào nội dung bài thơ trên, trả lời câu hỏi:

a. Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào?

b. Anh kim phút đi như thế nào?

c. Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021