Điền vào chỗ trống và giải thích câu đố

  • 1 Đánh giá

5. Điền vào chỗ trống và giải câu đố.

  • Làm bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô.
  • Thảo luận để điền âm hoặc vần vào chỗ trống rồi giải câu đố

a. tr hay ch?

Mình ...òn, mũi nhọn.

...ẳng phải bò, ...âu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn.

(Là cái gì ?)

b. iên hay iêng?

Trên trời có g.....'.... nước trong

Con k..chẳng lọt, con ong chẳng vào.

(Là quả gì?)

Bài làm:

a. tr hay ch?

Mình tròn, mũi nhọn.

Chẳng phải bò, trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn.

=> Cây bút máy

b. iên hay iêng?

Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

=> Qủa dừa.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021