Giải bài 32A: Hãy yêu thương vạn vật sống quanh ta

  • 1 Đánh giá

Giải bài 32A: Hãy yêu thương vạn vật sống quanh ta - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 113. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát ảnh và cho biết con người đã làm việc gì có hại với rừng, thú rừng, nguồn nước

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

6. Theo em, vì sao bác thợ săn không bao giờ đi săn nữa?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận để chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn?

a. Ngày xưa có một người đi săn bắn rất tài.

b. Con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như ngày tận số.

c. Bác nhẹ nhàng rút tên bắn trúng vượn mẹ.

Câu 2: Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì? (Đọc đoạn 2).

a. Vượn mẹ rất đau vì bị trúng tên.

b. Vượn mẹ căm giận người thợ săn độc ác, thương vượn con mất mẹ.

c. Vượn mẹ muốn tấn công lại người thợ săn.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hỏi - đáp:

Hỏi: Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm?

Đáp: .....

Hỏi: Bác thợ săn đã làm gì sau khi chứng kiến cái chết của vượn mẹ?

Đáp: .....

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Câu chuyện người đi săn và con vượn muốn nói điều gì với chúng ta?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Kể một việc em đã làm để bảo vệ môi trường sạch đẹp hơn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 177 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021