Em đã làm gì để chăm sóc ông, bà khi ông, bà ốm?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Em đã làm gì để chăm sóc ông, bà khi ông, bà ốm?

Bài làm:

Khi ông, bà ốm em đã biết:

  • Lấy nước và thuốc cho ông, bà uống.
  • Đấm bóp chân tay cho ông, bà
  • Đỡ ông, bà khi ông, bà cần đi lại
  • Kể chuyện vui cho ông, bà nghe
  • Bóc hoa quả cho ông, bà ăn
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021