Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê? Câu thơ nào trong bài cho bạn biết điều đó? Quê ngoại của bạn nhỏ ở đâu?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Trao đổi trong nhóm, cùng nhau trả lời các câu hỏi sau:

a. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê? Câu thơ nào trong bài cho bạn biết điều đó? (Đọc 6 dòng thơ đầu).

b. Quê ngoại của bạn nhỏ ở đâu? (Đọc 10 dòng thơ đầu - khổ thứ nhất).

c. Bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ? (Đọc 4 dòng thơ cuối khổ thứ nhất).

d. Bạn nhỏ nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo? (Đọc 4 dòng thơ cuối bài).

Bài làm:

a. Bạn nhỏ ở thành phố về thăm quê. Gặp trăng gặp gió bất ngờ, ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.

b. Quê ngoại bạn nhỏ ở nông thôn.

c. Ở quê có: đầm sen hoa nở hương thơm ngát, gặp trăng gặp gió, đường đất rực màu rơm phơi, bóng tre rợp mát, vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.

d. Những người làm ra hạt gạo rất thật thà. Bạn nhỏ dành nhiều tình cảm cho họ như với người thân của mình.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021