Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt? Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì? Anh trả lời thế nào?

  • 1 Đánh giá

6. Nghe thầy cô kể câu chuyện Không nõ nhìn

7. Thảo luận để trả lời các câu hỏi:

a. Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt?

b. Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì?

c. Anh trả lời thế nào?

d. Em có nhận xét gì về anh thanh niên?

e. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

Bài làm:

a. Trên chuyến xe buýt, anh thanh niên ngồi hai tay ôm mặt.

b. Bà cụ ngồi cạnh hỏi anh ta: có phải bị nhức đầu không, nếu phải thì bà đưa dầu cho xoa.

c. Anh ta trả lời rằng: anh không nỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng.

d. Nhận xét về anh thanh niên là: Anh thanh niên thật ngốc. Nếu không đành ngồi nhìn thì phải đứng lên nhường chỗ cho cụ già và phụ nữ.

e. Câu chuyện muốn nói chúng ta cần có nếp sống văn minh nơi công cộng: nam phải nhường cho nữ, thanh niên phải nhường cho người già.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021