Tranh vẽ cảnh gì? Bạn đã nhìn thấy đom đóm bao giờ chưa? Đom đóm có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

  • Tranh vẽ cảnh gì?
  • Bạn đã nhìn thấy đom đóm bao giờ chưa?
  • Đom đóm có đặc điểm gì?

Bài làm:

Quan sát tranh em thấy:

  • Tranh vẽ cảnh một đàn đom đóm lập lòe trong đêm.
  • Em đã từng nhìn thấy đom đóm.
  • Đom đóm phát ra thứ ánh sáng vàng xanh, lúc sáng lúc tắt trông thật vui mắt trong màn đêm tối.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021