Đặt câu theo mẫu Ai ( cái gì, con gì) thế nào? để miêu tả.

  • 3 Đánh giá

3. Đặt câu theo mẫu Ai ( cái gì, con gì) thế nào? để miêu tả.

a. Một bác nông dân.

b. Một bông hoa trong vườn.

c. Bầu trời vào một ngày nắng.

M: Bác nông dân rất chăm chỉ.

Bài làm:

Đặt câu như sau:

a. Bác nông dân rất cần cù.

b. Bông hoa trong vườn thơm ngát.

c. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi.

  • 1.048 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021