Cùng tìm những sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu văn, câu thơ sau:

  • 1 Đánh giá

3. Thi kể lại từng đoạn câu chuyện trước lớp

4. Cùng tìm những sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu văn, câu thơ sau:

a. Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành

b. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

(Vũ Tú Nam)

c. Cánh diều như dấu “á” Ai vừa tung lên trời.

(Lương Vĩnh Phúc)

d. Ơ, cái dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe.

(Phạm Như Hà)

5. Viết kết quả tìm được ở hoạt động 4 vào phiếu học tập

Sự vật 1Từ so sánhSự vật 2
a. Hai bàn tay emnhưhoa đầu cành
b. ..................
c. ..................
d. ..................

Bài làm:

Sự vật 1Từ so sánhSự vật 2
a. Hai bàn tay emnhưhoa đầu cành
b. Mặt biển sáng trongnhưtấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch
c. Cánh diềunhưdấu "á"
d. Cái dấu hỏinhưvành tai thỏ.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021