Phương nghĩ ra sáng kiến gì? Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân?

  • 1 Đánh giá

2. Đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi:

a. Phương nghĩ ra sáng kiến gì?

b. Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân?

Bài làm:

Đọc đoạn 3, em thấy:

a. Phương nghĩ ra sáng kiến là tặng Vân một vật mà ngoài Bắc không có, đó là một cành mai.

b. Các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân vì cành mai ở miền Bắc không có và cành mai sẽ chở nắng miền Nam sưởi ấm cho Vân trong những ngày tết buốt.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021